สินค้าในครัวเรือน

สายก๊าซหุงต้ม (LPG)

มาตรฐานสินค้า TIS : 895-2532

ยางรองส้นเท้า

ยางรองส้นเท้า NCR สำหรับรองรับน้ำหนักจากส้นเท้า ช่วยลดแรงกระแทก


ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.