หน้าแรก > ภารกิจ

ภารกิจ

"เป็นองค์กรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อเป็นผู้ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสานประโยชน์อย่างเป็นธรรม"

 

 

ค่านิยม เอ็นซีอาร์ ( NCR TEAM )

New approach      คิดใหม่ ทำใหม่ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
Clear communication  สื่อสารอย่างชัดเจนโดยมุ่งเน้นลูกค้า
Reliability    เชื่อถือได้
Trust ไว้ใจ โปร่งใส เคารพซึ่งกันและกัน
Empathy เอาใจเขามาใส่ใจเรา
Accountability    ร่วมรับผิดชอบ
Mutual benefits   ประสานประโยชน์

 

 

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.