หน้าแรก > ประวัติความเป็นมา

2503 เริ่มธุรกิจในนาม "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเจริญกรุงเทพ" โดยมีคุณเจริญชัย บุญบรรดารสุข เป็นผู้ก่อตั้ง
2505 เปิดโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
2520 เริ่มส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ โดยส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย และประเทศเยอรมันนี
2523 เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นรูปแบบบริษัท ในนาม "บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด"
และย้ายโรงงานมาที่ ถนนเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
2540 ร่วมลงทุนกับ บริษัท บริดจสโตน คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และช่วยก่อตั้ง บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด ที่ จังหวัดระยอง 
2542 ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยสถาบัน SGS/UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา
2543 ได้ใบรับรอง Thailand's Brand Certification จากกระทรวงพาณิชย์
2547 เปิดโรงงานแห่งที่ 3 ที่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 58 ผู้ประกอบการดีเด่น จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
2548 ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ 5ส" ระดับประเทศ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ได้รับใบรับรอง "การควบคุมคุณภาพ" จากบริษัท ไทย ฮอนด้า แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
2549 เริ่มโครงการ "การบำรุงรักษาแบบทวีผล" โดยทุกคนมีส่วนร่วม (TPM: Total Productive Management)
2553 เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้ง บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด
2555 ได้รับรางวัล "Thailand LEAN Award" ชนะเลิศรางวัลที่ 2 
2557 ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2009 โดยสถาบัน SGS/UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา
2558 ได้รับรางวัล "Thailand Trust Mark" จากกระทรวงพาณิชย์ 
และส่งออกไปมากกว่า 60 ประเทศ ใน 5 ทวีป

 

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.